ÁSZF

Érvényes: 2020. február 1. napjától, a visszavonásig vagy módosításig.

A jelen dokumentum (továbbiakban az „ÁSZF”) Hittaller Anna egyéni vállalkozó (továbbiakban a „Szolgáltató”) és az Otthon Cirmos Otthon cicaszitter és más állatfelügyeleti, valamint kutyasétáltatási szolgáltatást (továbbiakban a „Szolgáltatás”) igénybe vevő, vagy a Weboldal webáruházában megvásárolható bármilyen terméket (továbbiakban: Termékek) megrendelő ügyfél (továbbiakban a „Megrendelő”) jogait és kötelezettségeit, illetve a Szolgáltatás igénybe vételének és a Termékek megvásárlásának feltételeit szabályozza (a Szolgáltató és a Megrendelő továbbiakban együttesen a „Felek”).

Ennek megfelelően a jelen ÁSZF tartalmazza a Feleket megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

Bevezető rendelkezések

Az ÁSZF és hatálya; általános rendelkezések

Jelen ÁSZF valamennyi, a Szolgáltatás igénybe vételére és a Termékek megrendelésére irányuló egyedi szerződés (továbbiakban: „Megrendelés”) elválaszthatatlan részét képezi. A szerződés létrejöttének a feltétele jelen ÁSZF Megrendelő általi kifejezett elfogadása.

Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et belátása szerint, egyoldalúan módosítani azzal, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF-et a https://www.cirmosotthon.hu oldalon (továbbiakban a „Weboldal”) közzéteszi.

A Szolgáltatásokkal és azok igénybevételével, valamint a Webshop működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken az Ön rendelkezésére állunk.

A megrendelés alapján létrejött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetők vissza. A szerződés nyelve a magyar.

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. A Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Vonatkozó jogszabályok

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

A Szolgáltató / Vállalkozó adatai

 • Név: Hittaller Anna egyéni vállalkozó
 • Honlap címe: www.cirmosotthon.hu
 • Székhely: 9700 Szombathely, Bakó József u. 16. 1/4.
 • Levelezési cím: 9700 Szombathely, Bakó József u. 16. 1/4.
 • Adószám: 69354182-1-38
 • E-mail cím: otthon@cirmosotthon.hu
 • Telefonszám: +3670 7037 837

 

Tárhelyszolgáltató:

 • Cégnév: Magyar Hosting Kft.
 • Levelezési cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
 • E-mail cím: info@mhosting.hu
 • Telefonszám: +36 1 700 2323
 • Adószám: 23495919-2-41

A Szerződés tárgya

Díjszabás, árak

A Szolgáltatásokra és Termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők. A Szolgáltató alanyi adómentes ÁFA értékesítés szempontjából, így az áraknak ÁFA tartalma nincs. 

A Szolgáltatások mindenkori Díja a Weboldal „Árak és bejelentkezés” menüpontja alatt érhető el, amely elválaszthatatlan részét képezi jelen ÁSZF-nek (https://www.cirmosotthon.hu/kezdolap/arak-es-bejelentkezes/). Az egyedi megrendelésekre vonatkozó kalkulált árajánlatot Szolgáltató a kapcsolatfelvételt követően, a III. pontban foglaltaknak megfelelően közli Megrendelővel.

A Termékek mindenkori árai a Webshopban, a Termékek felsorolásánál és az egyes Termékek információs adatlapján vannak feltüntetve. Mivel esetenként egyedi készítésű, valamint limitált szériás termékek is megtalálhatóak a Webshopban, így az árak is rendszeresen változnak, azonban mindig az ott feltüntetett árak érvényesek. Az árak módosítása nem terjed ki a már leadott Megrendelésekre. Külön kérésre készített Termékek esetén az árat a Szolgáltató még a Megrendelés előtt közli a Megrendelővel.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Megrendelőket az akció feltételeiről és annak pontos időtartamáról.

A Termékeknél megadott árak nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját, amelyet a Fizetési és Szállítási információk menüpontban tekinthet meg. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A Szolgáltató csak Magyarországon belül értékesíti a Termékeket és a Szolgáltatásokat.

Az elérhető Szolgáltatások

A Megrendelő által igénybe venni kívánt szolgáltatások pontos körét a Szolgáltató által visszaigazolt Megrendelés határozza meg. A mindenkor elérhető szolgáltatások leírása a Weboldal „Szolgáltatásaim” menüpontja alatt található meg (https://www.cirmosotthon.hu/kezdolap/szolgaltatasok/).
Általánosságban: kisállatfelügyelet (macska és egyéb házikedvencek ellátása a tulajdonos otthonában) és kutyasétáltatás.

Megvásárolható Termékek

A megrendelhető Termékek listája a Weboldal webáruházában tekinthető meg, a XXXXXXX linken.
A Szolgáltató azzal a céllal hozta létre a webáruházat, hogy saját kézzel készült, jó minőségű nyakörveket és nyakörvre való kiegészítőket, valamint macskajátékokat áruljon. Az elérhető Termékek köre folyamatosan változik, az aktuálisan elérhető darabokról a Webáruházban mindig friss információt található.

A Termékek kizárólag online rendelhetők meg. A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, és a termékekről fotót jelenít meg. Mivel kézzel készült Termékekről van szó, a Termékek adatlapján megjelenített képek egyes részleteiben (pl. színek) eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete közötti, nem jelentős különbözőség miatt, amennyiben az a használatot nem befolyásolja.

Szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos rendelkezések

A Szolgáltatás megrendelése az alábbiak szerint történik:

A Megrendelő a kért adatok megadásával a Weboldal „Kapcsolat” menüpontja alatt, e-mailben, telefon útján vagy Facebookon veszi fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval. A Szolgáltató ezt követően a lehető legrövidebb időn belül e-mailben, telefonon vagy Facebook üzenetben adja meg a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges információkat és tájékoztatást, valamint a Szolgáltató által a Weboldal „Árak és Bejelentkezés” menüpontjában feltüntetett díjak alapján kiszámolt árajánlatot és lehetőség szerint (írásos kommunikáció esetén) a már megadott adatokkal előre kitöltött megrendelőlapot. Egyedi igények (pl. másféle háziállatok ellátása) esetén a Díjat a Szolgáltató a Megrendelővel történő előzetes megbeszélés és a pontos szolgáltatási igények megadása után kalkulálja ki. A Felek szintén megbeszélik a kulcs átadásának helyét, idejét, valamint minden egyéb kérdéses részletet. Amennyiben a Szolgáltató által megadott árajánlatot a Megrendelő elfogadja, az esetleges további hiányzó adatokat a megrendelőlapon kitölti, és azt az otthon@cirmosotthon.hu e-mail címre visszaküldi, vagy telefonon megadja a Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató kapacitása nem teszi lehetővé a Megrendelés elfogadását, úgy erről szintén e-mailben értesíti a Megrendelőt, hogy szükség esetén a megrendelést módosíthassák.

A Megrendelő által megküldött, hiánytalanul kitöltött megrendelőlap (vagy a telefonos megbeszélés során teljeskörűen megadott szükséges adatok) beérkezését követően a Szolgáltató feldolgozza az abban foglaltakat, és a Megrendelést írásban visszaigazolja a Megrendelőnek. Felhívjuk figyelmét, hogy a megrendelőlap megküldésével a Szolgáltató és Ön között a Megrendelés – azaz a szerződés – még nem jön létre, ez csak akkor történik meg, ha azt a Szolgáltató az Ön részére visszaigazolta.

A Megrendelés visszaigazolását követően a Szolgáltató és a Megrendelő személyesen találkoznak a Megrendelő otthonában, mely során megismerkednek egymással és az állatokkal, valamint megbeszélik a Szolgáltatás ellátásához szükséges egyéb tudnivalókat. Ezen a találkozón történik a Megrendelőlap aláírása is, valamint a kulcs(ok) átadása.

Amennyiben a Megrendelés visszaigazolását követően a Megrendelő nem teszi lehetővé a Szolgáltató számára, hogy a Szolgáltatás nyújtásához szükséges minden információt (ideértve többek közt a 4.1. pontokban felsorolt információkat) teljeskörűen megismerhesse a Szolgáltatás nyújtásához megfelelő időben, úgy a Szolgáltató a Megrendeléstől jogosult a Megrendelőhöz intézett nyilatkozatával bármikor elállni a Szolgáltatás megkezdését megelőzően.

A Megrendelő jogai és kötelezettségei Szolgáltatás megrendelése esetén

A Megrendelő köteles a Szolgáltatás teljesítéséért járó díjat a Szolgáltató részére megfizetni.

Megrendelő köteles pontos, határozott instrukciókat adni a Szolgáltató részére, amely alapján a vállalt Szolgáltatást ő köteles elvégezni. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató csak és kizárólag olyan módon látja el/sétáltatja az állatokat, ahogyan azt Megrendelő meghatározta.

A Megrendelő köteles a Szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódóan szükséges és rendelkezésére álló összes adatot és információt előzetesen e-mailben, Facebook üzenetben, telefonon, illetve a személyes találkozó során a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

A Megrendelő köteles minden olyan háttérinformációt közölni a Szolgáltatóval, amely a Szolgáltatás elvégzéséhez szükséges (például, de nem kizárólag: az állat előéletére, személyiségére, esetleges agresszivitásra, betegségre vonatkozó információk). Továbbá macskafelügyeleti Szolgáltatás esetén köteles megjelölni, hogy benti, kinti, vagy benti-kinti tartású macska gondozására kerüljön sor.

A Megrendelő köteles biztosítani a Szolgáltatás ellátásához szükséges biztonsági intézkedéseket (például benti tartású macskák esetén zárható ablakok, erkélyajtók biztosítása, esetleg védőháló felszerelése), továbbá köteles biztosítani az állat gondozásához szükséges egyéb feltételeket (különösen étel, víz, alom, stb. biztosítása), és azt, hogy a Szolgáltató által történő Szolgáltatás nyújtása megfelelő higiéniai körülmények között történhessen. Felhívjuk A Megrendelő figyelmét, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás részeként nem biztosít ételt és almot a macskák részére, ezeket Önnek kell biztosítania. Kutyasétáltatási szolgáltatás igénybevétele esetén a Megrendelő köteles biztosítani a sétáltatáshoz szükséges felszerelést az állat számára, mint pl. póráz, ürülékfelszedő zacskók, és szükség esetén szájkosár.

Állatfelügyelet igénybe vételekor a Megrendelő köteles legalább egy (1), de lehetőleg két (2) darab kulcsot biztosítani a Szolgáltatónak a Szolgáltatás elvégzéséhez. Amennyiben nem áll rendelkezésre két (2) darab pótkulcs, úgy a Megrendelő köteles megadni olyan harmadik személy elérhetőségét, aki a Szolgáltatás nyújtásának időszakában elérhető, és rendelkezik még egy (1) darab kulccsal, olyan nem várt esetekre, amikor valamilyen előre nem látható okból mégis szükségessé válik egy további kulcs igénybevétele.

Megrendelő köteles megadni az állat állatorvosának nevét és címét arra az esetre, ha a Szolgáltatás nyújtásának ideje alatt állatorvosi segítség nyújtása válhat szükségessé. Amennyiben a megadott állatorvos éppen zárva van, a Szolgáltató az állatot a legközelebbi elérhető állatorvosi klinikára szállítja. Megrendelő ennek megfelelően köteles biztosítani a megfelelő méretű és állapotú biztonságos állathordozót. Amennyiben állatorvosi segítségre van szükség, úgy az ebből felmerülő minden költséget (kezelés, gyógyszerek díja, taxiköltség stb.) a Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megtéríteni, valamint a Szolgáltatónak az állatorvosi kezelés miatt felmerült többlet munkáját a Weboldalon található „Árak és bejelentkezés” menüpontban megjelölt óradíjak (látogatási díjak) szerint haladéktalanul megfizetni.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a Szolgáltató nem állategészségügyi szakember, így az állat egészségi állapotát és az esetleges állatorvosi ellátás szükségességét csak saját tapasztalata és legjobb belátása szerint tudja megítélni, az állat egészségét és jólétét mindig elsődleges szempontként kezelve. Ezért a Szolgáltatót nem terheli felelősség amiatt, hogy az állat esetleges – a Megrendelő által nem jelzett – egészségügyi problémáját a Szolgáltatás nyújtása során nem ismerik fel, illetve az állatorvosi ellátás költségét és a többletmunka díját a Megrendelő akkor is köteles a Szolgáltatónak megtéríteni, ha utólag kiderül, hogy az állatorvosi ellátás szükségtelen volt.

Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatási Szerződésben ehhez hozzájárul, a Szolgáltató az általa az állatról készült kép- és hangfelvételeket időbeli és területi korlátozás nélkül felhasználhatja marketing céljaira.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás teljesítése során, macskafelügyelet esetén a Szolgáltató átlagosan 60-65 percet tölt a megadott helyszínen. Ezen időszak alatt ellátja a Megrendelésben megjelölt feladatokat, azonban ha pl. kinti tartás esetén a macska ebben az időszakban nem jelenik meg, úgy további várakozásra nincs lehetősége a Szolgáltatónak. A Szolgáltató feladatkörén kívül eső váratlan, előre nem látható vis maior esetekben – amennyiben a Szolgáltatást nyújtó hosszabb helyszínen való tartózkodása szükséges – a Weboldalon található „Árak és bejelentkezés” menüpontban megjelölt többlet óradíj (látogatási díj) a Megrendelőt terheli, és ezt haladéktalanul köteles Szolgáltatónak a Díjon felül megfizetni. A más háziállatok ellátására és a kutyasétáltatásra vonatkozó Szolgáltatási idő a Megrendelővel történő előzetes egyeztetés után, a visszaigazoló e-mailben és/vagy a Megrendelőlapon leírtaknak megfelelő hosszúságú.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a személyes konzultáció során kért, előre meghatározott időintervallumban érkezik az állatokhoz és teljesíti a vállalt Szolgáltatást.

A Megrendelő köteles előzetesen tájékoztatni, és egyben a Szolgáltató beleegyezését kérni felvétel rögzítéséhez, ha a lakásban, vagy a lakás környezetében térfigyelő kamera/webkamera működik.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az előre egyeztetett meghatározott személyes konzultációs és kulcsátadási időpontok a Szolgáltató általi visszaigazoló e-mail megküldését vagy a telefonos adategyeztetést követően is módosításra kerülhetnek a Szolgáltató által, amennyiben az előre megadott időpontokban nem tud rendelkezésre állni.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a szükséges információkat nem bocsájtja Szolgáltató rendelkezésére, továbbá ha nem biztosítja, vagy nem bocsájtja rendelkezésre a Szolgáltatás elvégzéséhez szükséges kulcsokat, vagy a technikai feltételeket a Szolgáltatás megkezdéséig/ vagy a megkezdést követően nem, vagy nem megfelelő módon – a jelen ÁSZF és a Megrendelőlap alapján vállaltak szerint – biztosítja,  úgy Szolgáltató jogosult a Megrendeléstől bármikor elállni.

Szolgáltató jogai és kötelezettségei Szolgáltatás nyújtásakor

A Szolgáltató köteles a Megrendelés szerint megjelölt Szolgáltatást legjobb szaktudása szerint, a Megrendelő által megjelölt utasítások alapján maradéktalanul elvégezni.

A Szolgáltató jogosult a teljesített Szolgáltatás után őt megillető Díjra.

A Szolgáltató a feladatok teljesítése során köteles a Megrendelővel egyeztetni és együttműködni.

A Szolgáltató köteles a Megrendelő által megjelölt módon és úton fényképes tájékoztatást küldeni Megrendelő részére minden egyes alkalmat követően, hacsak a Megrendelővel máshogy meg nem állapodnak – mely módosítást az egyedi Megrendelőlapra rá kell vezetni.

A Szolgáltató köteles a Szolgáltatás nyújtásának időintervallumában rendelkezésre állni, és folyamatos kapcsolattartásra Megrendelővel.

A Szolgáltató köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha a Szolgáltatás nyújtása során valamilyen nem várt probléma, vagy új körülmény merül fel és utasítást kérni tőle a helyzet kezelésére.

A Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni Megrendelőt, amennyiben a Szolgáltatás teljesítése során olyan előre nem várható körülmény lép fel, amely miatt lehetetlenné válik a Szolgáltatás teljesítése.

Pénzügyi rendelkezések, Szolgáltatás Megrendelő általi lemondása

A Szolgáltatót a Szolgáltatás teljesítésért a jelen pontban foglaltak szerint Díjazás illeti meg. A Megrendelőlap rögzíti a Megrendelő által fizetendő Díj pontos mértékét.

Szolgáltató a Szolgáltatás utolsó napján, de legkésőbb az azt követő három (3) napon belül számlát állít ki a Megrendelő által a Megrendelőlapon meghatározott névre, amely számla átvételével Megrendelő egyúttal Szolgáltató teljesítését is elismeri. A számla Megrendelő általi átvételére a Megrendelővel előre egyeztetett időpontban kerül sor.

A Díj megfizetése – a Megrendelő választás szerint – történhet készpénzes vagy banki átutalásos formában.

A fizetési határideje készpénzes fizetés esetében a számla Megrendelő általi átvételekor nyomban, banki átutalás esetén a számla Megrendelő általi átvételét követőn két (2) banki napon belül, a Szolgáltató OTP Banknál vezetett 11773470-06976103 számú bankszámlaszámára való utalással válik teljesítetté. Banki átutalás esetén kérjük a közleményben feltüntetni a Megrendelő, valamint az állat nevét.

Amennyiben Megrendelő az őt terhelő fizetési kötelezettséggel késedelembe esik, úgy a késedelembe esés napjától a tartozás kiegyenlítésének napjáig havi 7% mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni Szolgáltató részére.

A Szolgáltatás Megrendelő részéről történő lemondása a Megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolását követően az alábbi feltételek szerint történhet:

 • 5-3 nappal a Szolgáltatás teljesítésének megkezdése előtt a teljes Díj összegének 30%-a kifizetendő,
 • 2-0 nappal a Szolgáltatás teljesítésének megkezdése előtt, vagy a Szolgáltatás megkezdése után a Díj 50%-a kifizetendő.

Ebben az esetben a Szolgáltató a lemondást követően állítja ki számláját, amelyet Megrendelő banki átutalással köteles megfizetni.

Felelősségkorlátozás Szolgáltatás igénybevételekor

A szándékosan okozott károk kivételével a Szolgáltató kizárja a felelősségét minden, a jelen szerződés teljesítése közben, vagy annak megszegésével okozott, vagy annak következményeként bekövetkezett kárért.

Amennyiben a Megrendelő állata a szolgáltatás végrehajtásától függetlenül váratlanul megbetegszik, megsérül, meghal, elveszik, vagy bármilyen módon anyagi kárt okoz a Megrendelőnek vagy más személynek a Szolgáltatás időtartama alatt, a Szolgáltató kizárja a felelősséget és a Megrendelő nem él kártérítési igénnyel a Szolgáltató felé.

A Megrendelő a közte és a Szolgáltató közt létrejött szerződés megszegéséért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:142.§-a szerint felel.

Vegyes rendelkezések

A Felek között létrejött szerződéses viszony a vállalt kötelezettségek mindkét Fél általi teljesítéséig tart.

A köztük létrejött szerződést bármelyik Fél jogosult a másikhoz intézett írásbeli (e-mailben megküldött) nyilatkozatával felmondani, amennyiben a másik Fél a szerződést súlyosan megszegi (rendkívüli felmondás). Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen (de nem kizárólagosan), ha:

 • a Szolgáltató a Szolgáltatást nem, vagy csak jelentős késedelemmel teljesíti;
 • a Szolgáltató a Szolgáltatást szakszerűtlenül, vagy alapos ok nélkül a Megrendelő utasításaival ellentétesen látja el;
 • a Megrendelő nem tesz eleget díjfizetési kötelezettségének;
 • a Szolgáltató ezirányú kérésére ellenére a Megrendelő nem ad a Szolgáltató részére utasítást.

A Szolgáltató rendkívüli felmondása esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig nyújtott Szolgáltatást kötelesek egymással elszámolni.

Rendkívüli felmondás esetén a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő̋ jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való́ jogot is.

Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható́, és emberi erővel elháríthatatlan körülmények (pl.: földrengés, árvíz, tűzvész, baleset, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében.

Termékek megrendelésével kapcsolatos rendelkezések

A láblécben található linkekre klikkelve megtekintheti a webshopban történő vásárláshoz kapcsolódó alapvető tudnivalókat.

 A “WEBSHOP” menüpontra kattintva az Otthon Cirmos Otthon webáruház kezdő oldalára léphet vissza. A bal oldali oszlopban a kategóriák linkjei, míg a középső oszlopban a termékek és a hozzájuk kapcsolódó információk találhatóak.

A Webshopban megtekintheti az aktuális készletet. Azok a termékek, amelyek nincsenek készleten, nem rendelhetők meg (nem lehet őket a kosárba helyezni). Ha rákattint egy Termékre, akkor az egyedi információs adatlapjára jut, ahol az adott Termék minden lényeges tulajdonsága fel van tüntetve, úgymint szín, méret, variációk, fényképek, leírás. Ezen felül itt is megtalálja a szállítási módok rövid leírását.

A megvásárolni kívánt termékeket a főoldalon a mellettük található “Kosárba tesz” gombbal, és a terméklapokon is a “Kosárba tesz” gombra kattintva teheti a kosarába. A termékek rendelési mennyisége egyszerűen módosítható a feltüntetett darabszám megváltoztatásával, és a mellette található + vagy – gombok megnyomásával. A Kosár megtekintése gombbal, vagy a menüszalag jobb felső sarkában a kosár ikonra kattintva tekintheti meg kosara tartalmát.

A Megrendelés menete

Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést.

Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot.

Jelentkezzen be felhasználó nevével és jelszavával a Bejelentkezés boxban, melyet kosara alatt jobb oldalon talál. Ekkor az összes adatát automatikusan kitöltjük. Kérjük ellenőrizze adatait! Ez után Önnek nincs más dolga, mint elolvasni és elfogadni az Általános Szerződési Feltételeket és a Megrendelés megerősítése gombbal elküldenie megrendelését. A rendeléséről pár másodpercen belül kap egy visszaigazoló e-mailt egy rendelés számmal és kóddal, melyek segítségével rendelése állapotát weboldalunkon bármikor ellenőrizheti!

Rendelés a honlapon történő regisztrációval

Rendelés vendégként, regisztráció nélkül

A kosár alatt válassza a Vendégként megy a pénztárhoz opciót, és e-mail címe megadása után nyomja meg a Vendégként megy a pénztárhoz gombot! Kérjük adja meg Számlázási adatait, és amennyiben a szállítási adatai különböznek a számlázásitól, akkor a szállítási adatait is. Adatai megadása és az Általános Szerződési Feltételek elolvasása és elfogadása után a Megrendelés megerősítése gombbal küldje el megrendelését. A rendeléséről pár másodpercen belül kap egy visszaigazoló e-mailt egy rendelés számmal és kóddal, melyek segítségével rendelése állapotát weboldalunkon bármikor ellenőrizheti! A megrendelésről az értesítés a vásárló által megadott e-mail címre történik, ezért annak korrekt elérhetősége a vásárló felelőssége.

Ha vásárlását befejezte és szeretné megrendelni a kiválasztott termékeket, úgy a szállítási, és számlázási adatait és az áruátvétel módjának, és a fizetési módnak kiválasztását követően a rendszer azonnal kiszámítja az adott szállítási módhoz tartozó szállítási díjat és az áruátvételkor fizetendő összeget.  Amennyiben a szállítás díjmentes, a megrendelésnél a szállítási költség nem kerül megjelenítésre.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel) Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelem” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint Ön a „Megrendelem” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre.

A Megrendelő jogai és kötelezettségei Termék megrendelése esetén

Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen ezek alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a Termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Eljárás hibás ár esetén

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árakra, pl.:

 • a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő ár,
 • rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék)

,akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást. Ennek ismeretében a Megrendelő megvásárolhatja a Terméket a valós áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat vásárlási szándékától.

Szállítási módok

Személyes átvétel Szombathelyen

A megrendelt termékek személyes átvételére Szombathelyen belül van lehetőség, az alábbi elérhetőségek valamelyikén történt előzetes időpont- és helyszín-egyeztetés után (általában a városközpontban):

 • Telefon: 0670 7037 837
 • E-mail: otthon@cirmosotthon.hu
 • Facebook: az Otthon Cirmos Otthon oldalnak küldött Messenger üzenetben
 • A honlap Kapcsolat menüpontján keresztül küldött üzenetben.

A személyes átvételi mód díjtalan, nem jár további szállítási költségekkel.

Házhozszállítás GLS-sel

Házhozszállítás esetén a termékeket a GLS futárszolgálat szállítja házhoz.

A csomagküldés díja egységesen: 1.200.- Ft.

10.000.- Ft értékű megrendelés felett a kiszállítás ingyenes.

Fizetési módok

Előre utalással

A megrendelés ellenértékét minden esetben lehet banki előre utalással is rendezni. A rendelés-visszaigazoló e-mailben megtalálja a megrendelés pontos végösszegét, valamint a megrendelés azonosító számát. A vételárat legyen szíves az alábbi bankszámlaszámra átutalni:

 • Kedvezményezett neve: Hittaller Anna
 • Bank: OTP Bank
 • Számlaszám: 11773470-06976103

Az átutalás “Közlemény” rovatában minden esetben legyen szíves feltüntetni a megrendelés azonosító számát.

Készpénzben az áru átvételekor

Ez a fizetési mód csak a Szombathelyen belül történő személyes átvétel esetén vehető igénybe, és semmilyen plusz költséggel nem jár.

Utánvéttel a futárnál

Ez a fizetési mód csak a GLS-sel történő házhozszállítás esetén vehető igénybe.

Az utánvét díja:

10.000.- Ft alatti megrendelés esetén: 600.- Ft

10.000.- Ft feletti megrendelés esetén: 800.- Ft

Szállítási idő

Mivel a termékek a legtöbb esetben egyedileg, megrendelésre készülnek, a várható szállítási idő kb. 1 hét. Természetesen törekszünk arra, hogy Ön mielőbb megkapja a megrendelését. Amennyiben hosszabb szállítási idővel kell számolni, arról minden esetben e-mailben tájékoztatjuk Önt.

Tájékoztató a Fogyasztókat illető elállási és felmondási jogról

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő:

 • termék adásvételére irányuló szerződés esetében: az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles telefonon jelezni, vagy írásban eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Levelezési cím:

Hittaller Anna E.V.

9700 Szombathely, Bakó József u. 16. ¼.

Email: otthon@cirmosotthon.hu

Telefonszám: +3670 7037 837

 

Ebből a célból felhasználhatja az alább található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát (postai úton írásban történő jelzés alkalmával), vagy pedig azt telefonon jelzi a fenti telefonszámon.

Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként feladott levelet tudunk csak elfogadni. 

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Szolgáltató részére (Hittaller Anna E.V., 9700 Szombathely, Bakó József u. 16. ¼.). Kérjük, hogy erről előzetesen egyeztessen a Szolgáltatóval, hogy a csomag átvétele lehetséges legyen.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállás esetén csak akkor tudja visszavenni a terméket a Szolgáltató, ha a termék egyértelműen beazonosítható (legyen szíves a Termékkel együtt a számlát is visszaküldeni). A Szolgáltató kizárólag sértetlen és hiánytalan termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 napon belül visszatéríteni.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:

Hittaller Anna E.V.

9700 Szombathely, Bakó József u. 16. ¼.

Email: otthon@cirmosotthon.hu

Telefonszám: +3670 7037 837

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt.:

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Fogalmak

Hibás teljesítés

Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Kellékszavatosság

Mi az a kellékszavatosság?

A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért(pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.

Az adásvételi szerződésekben az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának).

Termékszavatosság

termékszavatosság azt jelenti, hogy a vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli. A Ptk. szerint a fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania. 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a vásárló. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, ill. a kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén 

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő…. * , de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Otthon Cirmos Otthon vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

A jótállás – hétköznapi és közismert nevén „garancia” – azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett. 

A jótállásnak két fajtája van: 

 • a jogszabályon alapuló, ún. kötelező jótállás, és 
 • a felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás

Utóbbi esetben nem egy jogszabály kötelezi bizonyos termékek eladása esetén az eladó felet jótállás vállalására, hanem erre önként kerül sor. 

Azon termékekre, amelyek eladási ára 10.000,- Ft, vagy az alatti, kötelező jótállás – jogszabály alapján – nem vonatkozik, ugyanakkor a fogyasztót megilletik a szavatossági jogok. 

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a vállalkozás jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Jótállási jogosultság tulajdonosváltozás esetén 

Az új Ptk. szerint a jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben. 

A jótállási igény érvényesítése

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.

Kötelező jótállás esetén ez egy év, szerződéses jótállásnál a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban rögzített határidő az irányadó.

Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A Termékekkel, Szolgáltatásokkal vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás, illetve hibásan vagy tévesen leadott megrendelés esetén kérjük haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval az alábbi elérhetőségeken. Mindent megteszünk, hogy a problémáját mielőbb orvosolni tudjuk.

Írásban: Hittaller Anna E.V., 9700 Szombathely, Bakó József u. 16. ¼.

Telefonon: +3670 7037 837 telefonszámon, munkanapokon 8:00 – 17:00 között

Emailben: otthon@cirmosotthon.hu

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén a Szolgáltató az álláspontját megindokolja. A panasz elutasítása esetén Ön hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615 E-mail: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége:

Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály / Fogyasztóvédelmi Osztály 

Cím: 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 8.

Telefonszám: +36 94 505 220

Fax: +36 94 506 984

E-mail: fogyasztovedelem@vas.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-12.00 Kedd, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 Csütörtök: 13.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00

Bírósági eljárás

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes járásbíróság elérhetősége:

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG

Cím: 9700 Szombathely, Szily János u. 7.

Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf. 16.

Központi telefonszám: +36 94 314 365; fax: +36 94 200 027

E-mail cím: szombathelyjb@birosag.hu

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Hittaller Anna Egyéni Vállalkozó.